Historia och vägen framåt

Första tjänsten i drift år 2002

Molntjänsten började byggas redan år 2002 då den nystartade dansföreningen Swingkatten behövde ett verktyg för att administrera sitt medlemsregister och sin kursverksamhet. Efter att personer från andra föreningar anmält sig till Swingkattens kurser via den nyutvecklade tjänsten började frågor till Swingkatten komma från flera håll om möjligheten att hjälpa andra föreningar att skapa ett liknande system. Tjänsten byggdes därför om för att under namnet SwingWeb kunna hantera många olika organisationer i samma system. Swedish Swing Society gick som första organisation utöver Swingkatten in i verktyget sommaren 2005.

Frigjort från enskilda organisationer

När allt fler organisationer hanterades inom ramen för tjänsten blev det ohållbart att en enskild förening stod som leverantör. Tjänsten frigjordes från Swingkatten och Swingkatten är idag endast en av många organisationer som nyttjar molntjänsten.

Molntjänsten finns på flera domäner anpassade för olika verksamheter, exempelvis dans.se för för organisationer med främst dansrelaterad verksamhet, idrott.se för idrottsföreningar och minaaktiviteter.se för övriga som arrangerar aktiviteter och vill automatisera anmälnings- och betalflöden.

Företaget CogWork AB

Utveckling och drift sköts idag av bolaget CogWork AB som bildades år 2015. Första året omsatte företaget 0,7 Mkr och har sedan dess växt med i genomsnitt 25% per år samtidigt som företaget gått med vinst varje år. År 2019 landade omsättningen på 2,3 Mkr.

Den stora merparten av alla intäkter utgörs av licensintäkter för molntjänsten. Nya kunder och licenser tillkommer hela tiden samtidigt som ytterst få kunder lämnar oss. Det gör att lägstanivån för våra intäkter är väldigt säker och förutsägbar.

Företaget har inga lån, har inte tagit in något riskkapital och har inget moderföretag som kräver en viss avkastning. Utöver löner har vi också små fasta kostnader. Detta gör att vi kan använda våra växande intäkter till utveckla företaget och våra tjänster.

Framtiden för molntjänsten

Som kund till ett större företag med många olika produkter finns ofta en risk att tjänsten man använder kommer att läggas ner eller sluta utvecklas beroende på att den inte är tillräckligt lönsam eller inte längre passar in i företagets strategi. Eftersom molntjänsten är själva kärnan i vår verksamhet kan ni känna er trygga i att vi inte kommer att lägga ner tjänsten eller sluta att utveckla den.

Dessutom har vi i vårt kundavtal inskrivet att i händelse av att vår molntjänst slutar att erbjudas så har våra kunder rätt att ta del av källkod och annat som behövs för att tillsammans bilda en ny organisation som kan överta driften av tjänsten.