Tävlingsanmälan är publikt synlig

Så snart en tävlingsanmälan registreras så blir den publikt synlig och sökbar

Vill du som tävlande inte vill visa att du planerar att delta i en tävling så måste du vänta in i det sista med att registrera anmälan. Du som tävlande själv vänta fram till ungefär en vecka innan tävlingsanmälan skall vara tävlingsledaren tillhanda. Det exakta datumet du som tävlande måste anmäla står som ”Sista anmälningsdatum” då du kollar på tävlingsinformationen.

Tävlingsansvariga inom klubben kan vänta med att registrera anmälan i till sista dagen som anmälan måste in till tävlingsledaren. Om du som tävlande kommer överens med den tävlingsansvarige i klubben så kan ni alltså se till att anmälan inte finns synlig förrän precis innan den måste vara godkänd och tillgänglig för tävlingsledaren.