Klasstillhörigheter och poäng

Systemet håller automatiskt reda på hur många poäng (prickar/UP) som de tävlande samlat ihop och flyttar automatiskt upp den tävlande en klass när så skall ske. De tävlingsreglementen som ligger till grund för beräkning av poäng och klassflytt kan dock innehålla specialfall eller nytillkomna ändringar som inte tas med i beräkningarna varför ansvariga inom klubben/skolan alltid måste vara uppmärksam på att de poäng och klasstillhörigheter som visas i systemet verkligen stämmer.

Lägga till ingående klasstillhörigheter och poäng

Normalt är det endast förbundsansvariga som manuellt direkt kan redigera klasstillhörigheter och ihopsamlade poäng för de tävlande. Undantaget är ingående klasstillhörighet och ihopsamlade poäng vid ett av förbundet beslutat ingångsdatum.

  1. Sök upp den tävlande, paret, gruppen etc. Observera att översikten över en individs solo-/singeltävling inte är densamma som översikten för den tävlande, att precis som par och grupper har egna översikter finns även en översikt över en individ som solo-/singeltävling.
  2. Under blocket ”Klassförändringar” hittar ni ”Lägg till ingående klasstillhörighet i:”. Välj där aktuell gren och klicka på ”Lägg till”.
  3. Välj klass, poäng och spara.