Att komplettera och redigera kalendern

Kurser, tävlingar och andra aktiviteter är alla olika former av kalenderposter och om de lagts upp som vanligt syns de automatiskt i kalendern. Dessa redigeras normalt inifrån aktivitets- eller tävlingsmodulen.

Utöver aktiviteter och tävlingar kan man lägga in andra kalenderposter som inte skall ha någon form av anmälan, funktionärer, redovisning eller liknande kopplat till sig. De läggs direkt ifrån kalendern.

Lägga till och redigera kalenderposter

För att lägga till eller redigera kalenderposter inifrån kalendern så klickar man först på ”Visa verktyg”. Om man inte redan är inloggad ombeds man då att logga in. När det är gjort så visas sedan ett flertal nya knappar på den vanliga kalendersidan.

Efter att en kalenderpost sparats kan den visas på en eller flera ställen hos de organisationer som valt att använda kalendern och som vill plocka in kalenderposter som markerats som av gemensamt intresse.

De olika fälten

 • datum Start- och slutdatum. Matas in på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t ex 2023-07-24, eller alternativt ÅÅMMDD, t ex 230724. Slutdatum behöver bara anges om arrangemanget håller på mer än en dag.
 • TID Start- och sluttid kan anges om man känner till det. Skrivs på formatet
  HH:MM, t ex 19:00. Om det är en hel timme, t ex 19:00, räcker det med att skriva endast 19.
 • Rubrik Bör hållas kort, bara några få ord *
 • Länk Eventuell länk till mer information på annan webbsida, t ex
  http://www.phontrattarne.com.
 • Ingress Kort sammanfattning av aktiviteten. Visas i olika listor och exporteras till personliga kalendrar. Använd inte HTML utan skriv endast ren text.
 • Utförlig information Tid, plats, inträde eller annan relevant information.
  Om texten innehåller någon form av HTML-taggning, t ex <br />, kommer hela texten att behandlas som html-kod vilket innebär att klickbara länkar kan infogas och att tabeller, bilder mm kan användas för information och layout. Däremot kommer enkelapostrof att omvandlas till dess html-ekvivalent**. Tänk på att ni i HTML-kod själva måste ange var radbrytningar skall ske för att inte allt skall visas som ett enda långt stycke.
 • Osynlig notering Visas endast för redaktörer som loggat in. Skriv gärna din e-post-adress så vi vet vart vi skall vända oss om det uppstår några frågor.

*) Rubriken blir också titel, då posten visas enskilt på egen sida. Rubriken läggs också in som metadata (description).

**) Anledningen är att enkelapostrof används till att markera text i MySQL-syntaxen som används för att spara informationen i databasen.

Syfte och policy för kalendern

Denna kalender har skapats som ett verktyg för att enkelt nå ut med information till alla intresserade om vad som är på gång.

Vi vill be alla som vill lägga till i kalendern att först läsa manualen ordentligt och sedan tillämpa återhållsamhet och objektivitet vad gäller innehållet.