Att komma igång med tävlingsmodulen

Tilldela behörigheter och roller

Lägga till en eller flera lokalt ansvariga

Innan organisationen kan börja använda Mina Aktiviteter måste minst en individ läggas in som lokalt ansvarig för organisationen och få en personlig inloggningsnyckel skickad till sig. Om det inte tidigare finns någon individ upplagd som lokalt ansvarig så kan detta endast göras av den centrala systemsupporten. Likaså om den som står som lokalt ansvarig har lämnat organisationen och inte längre finns tillgänglig. Supporten når ni enklast via e-post till info@cogwork.se

Om det sedan tidigare finns en individ upplagd som lokalt ansvarig så kan denna själv lägga till ytterligare individer med samma behörighet. Den kan därefter även permanent sänka eller ta bort sin egen behörighet. Observera ordningsföljden om ni behöver ändra vem/vilka som är lokalt ansvariga inom organisationen.

Bjuda in ytterligare funktionärer med lägre behörighet

Den individ som är lokalt ansvarig kan sedan dela ut lämpliga behörigheter till andra funktionärer inom föreningen och mejla ut personliga inloggningsnycklar till dem. De som är huvudansvariga för klubbens tävlingsverksamhet bör minst tilldelas behörighetsnivån ”personal/funktionär”. Mer information om olika behörighetsnivåer hittar ni handledningen under Använderroller.

Skapa gruppen ”Tävlingsansvariga” och lägg till ägare och medlemmar i gruppen

Vilka som är behöriga att arbeta i tävlingsmodulen och vem som står som kontaktperson för klubben i samband med tävlingsanmälningar från klubben styrs bland annat av vilka som är medlemmar i och vem som är uppsatt som ansvarig inom gruppen ”Tävlingsansvariga”. Finns inte gruppen inom föreningen väljer klickar ni på ”Lägg till ny grupp” på sidan ”Grupper” i Mina Aktiviteter. Därefter väljer ni Tävlingsansvarig på sidan ”Lägg till ny grupp”.

Admin > Adressbok > Grupper (inloggning krävs)

Hur använder föreningen modulen?

Det finns flera olika sätt att registrera anmälningar i tävlingsmodulen.

Ge enskilda tävlande information och inloggning

Om en tävlande finns inlagd i Mina Aktiviteter med namn och e-postadress kan han eller hon själv beställa en inloggningsnyckel och därefter välja användarnamn och lösenord i systemet. Detta kan ske utan att någon administratör i föreningen behöver göra något.

Ett annat och ofta elegantare alternativ är att använda utskicksmodulen i Mina Aktiviteter för att mejla ut tillfälliga och personliga inloggningsnycklar till föreningens alla tävlande. Det finns en färdig brevmall avsedd för just detta ändamål.

De tävlande preliminäranmäler sig själva via Mina Aktiviteter

Tävlande loggar in på på Mina Aktiviteter och kan under Mina sidor > Tävling kontrollera alla uppgifter som har med sitt tävlande att göra. De kan även skapa nya par/trior och preliminäranmäla sig till kommande tävlingar. Systemet spärrar automatiskt uppenbart ogiltiga anmälningar, t ex är det inte möjligt att anmäla sig till flera klasser i samma gren vis samma tävling. Tävlande kan även radera anmälningar och skapade par/trior så länge anmälan fortfarande är preliminär respektive paret/trion ännu inte har några data kopplade till sig.

Så snart en tävlande preliminäranmält sig syns detta direkt på sidan ”Vem tävlar var?”, alltså en av de webbsidor som föreningen kan välja att hämta från Mina Aktiviteter och visa på den egna webbplatsen.

Tävlingsansvarige accepterar

Via Mina Aktiviteter kan föreningens administratörer hålla koll på alla anmälningar. Systemet varnar om klasserna eller licenserna inte förefaller korrekta.

Via administrationsgränssnittet i Mina Aktiviteter kan den tävlingsansvarige i föreningen sedan acceptera/signera anmälningar.

När status på anmälan övergått till anmäld kan den enskilde tävlande inte längre själv radera eller ändra sin anmälan.


Om ni är nyfikna på att testa tävlingsmodulen inom Mina Aktiviteter eller bara vill veta mera om den så mejla oss uppgifter om klubbansvariga så återkommer vi till er med nödvändiga uppgifter.

E-post; info@cogwork.se