Årsrapport till SAMI

Statistikverktyget kan användas för att hämta underlaget till årsrapporten till SAMI som vanligtvis skall vara inlämnad till slutet av februari. Gör exempelvis så här för att hämta underlaget till hösten 2023:

 1. Öppna sidan  Kurser & aktiviteter (inloggning krävs) och filtrera fram alla aktiviteter som startat mellan 2023-07-01 och 2023-12-31.
 2. Markera alla som skall inkluderas i underlaget och välj “Med markerade: Välj och visa statistik: Ersätt befintligt urval”.
 3. I vänstra rutan för ålder skriver ni 13 och söker.
 4. Från siffran “Översikt: Individer: Alla” hämtar ni siffran till
  “För vuxna (13 år och äldre)”.
 5. I högra rutan för ålder skriver ni 12 och söker.
 6. Från siffran “Översikt: Individer: Alla” hämtar ni siffran till
  “För barn (yngre än 13 år)”.
 7. Upprepa från början för vårterminen.

SAMI:s årsrapport