Deltagarlistor till aktiviteter

Denna text handlar om hantering av deltagarlistor/anmälningslistor. Information om hur en enskild kursanmälan hanteras hittar du på sidan Hantera kursanmälan i handledningen. På sidan Listor i Handledningen finns generell information om listhantering och ikonerna i menyraden ovanför listorna.

Visa deltagarlistor och anmälningar

Från aktivitetslistan går det att klicka på ikonen ”Visa anmälningar” för en specifik aktivitet för att visa deltagarlistan för den aktivitet. Det går även att välja ”Ändra många rader samtidigt” i verktygsraden för aktivitetslistan och sedan markera de aktiviteter som ska ingå i urvalet. För att sedan i rullgardinslista välja något av alternativen under rubriken Välj och visa deltagare.

Admin > Aktiviteter (inloggning krävs)

Det går även att gå direkt gå till Anmälningar i Mina Aktiviteter , för att till exempel välja att visa alla anmälningar som återstår att hantera .

Admin > Aktiviteter > Anmälningar (inloggning krävs)

Visa från ett urval av aktiviteter

Det är möjligt att visa deltagarlistor för enskilda aktiviteter, sammanställningar för samtliga aktiviteter eller för ett specifikt urval av aktiviteter. Om man vill skapa ett urval av aktiviteter görs detta via aktivitetslistan.

Visa personnummer och andra initialt dolda kolumner

För att visa fler kolumner än de som normalt visas så klickar ni på ”Visade kolumner” i verkningsgraden över listan med anmälningar . Därefter bockar ni för de extra kolumner ni vill visa och klickar på ”Använd och Sök”.

Anta och mejla betalinfo

Direkt från listan med anmälningar går det att anta individer till aktiviteter. Samt även ställa personer på kö och bestämma deras könummer.

Hitta alla anmälningar där betalning uteblivit

Enklast sättet är att utnyttja direktlänken Förfallna aktivitetsavgifter (inloggning krävs) som finns på sidan Admin > Ekonomi.

Ett alternativ är att du väljer att visa en lista med anmälningar/deltagare och sedan klickar på Urval i meynraden ovanför listan för att visa filteralternativen För att sedan under valet ”Betalstatus” väljer alternativet ”Bet. förfallen” och sedan klicka på ”Använd och sök”. Då kan du även välja att som exempel begränsa dig till att visa förfallna betalningar för en aktivitet eller aktivitetsgrupp.

Komma igång med listhantering i Mina Aktiviteter

På sidan Listor i Handledningen finns generell information om listhantering och ikonerna i menyraden ovanför listorna.