Priser

Priser

Mina Aktiviteter Priser
Bastjänster. Inkluderar adressregister, grupphantering, massutskick, administration av kurser och andra aktiviteter, bankgirokoppling, automatisk betalningsuppföljning och bokföring mm. Procent av totala intäkterna som registreras via tjänsten. Minimidebitering 20 kronor per månad. 1.40%
Bankgiro utan eget bankgiroavtal. En bankgirolösning via oss, där vi periodvis i efterskott betalar ut överskjutande del minus vår avgift. 1%
Kortbetalningar online utan egna avtal med betalväxlar eller inlösande bank. Vi tar ingen startkostnad eller grundavgift utan endast en avgift då tjänsten nyttjas. 2%
SMS med leveransspårning (160 tecken), kostnad per SMS. 76 öre
Övriga tjänster Priser
Bokföring. Fasta avtal kan upprättas utifrån uppdragets karaktär. 650 kr/h
Kanslitjänster. Fasta avtal kan upprättas utifrån uppdragets karaktär 650 kr/h
Import och upplägg av en periods aktiviteter 650 kr/h
Kundspecifik programmering 980 kr/h
Import och upplägg av tävling och tävlingsresultat. 500 kr/tävling
Webbhotellkonto (cPanel hos Oderland) 128 kr/mån
Enkel webbplats byggd i WordPress. Vi skapar en enkel men modern webbplats till er med bland annat vår egna WordPress-plugin som integrerar vårt administrativa verktyg med er publika webbplats. Från 7 500 kr

Övriga kostnader. För organisationer som hanterar stora volymer data inom systemet men samtidigt registrerar jämförelsevis små intäkter kan en högre minimidebitering tillämpas.

Alla priser är exklusive moms (25%).