Lägga till eller ändra ett konto

Konton läggs enkelt in i systemet ett och ett. I skrivande stund finns däremot ingen möjlighet att importera befintliga kontoplaner från en enda fil. Detta är dock något som i framtiden kommer att ändras så att hela kontoplaner kan importeras vi t ex SIE4- eller Excel-filer.

Lägga till ett nytt konto

Välj ”Lägg till nytt” på sidan ”Kontoplan”. Därefter anges alla parametrar i enlighet med vad som beskrivits här ovan.

Redigera befintligt konto

Klicka på redigera-symbolen för respektive konto i listan på sidan ”Kontoplan”.

Byta kontonummer på befintligt konto

Kontonumret är endast ett av flera parametrar som är kopplade till ett konto och kan liksom underkonto, namn eller beskrivning ändras. Befintliga konteringar kommer att följa med på så sätt att de kommer att visas i enlighet med den nya kontoinformationen.