Licens- och startavgifter

OBS! Denna handledning beskriver hanteringen av licens- och startavgifter då dessa betalas direkt av de tävlande till förbundet. Inom vissa förbund och klubbar så betalas avgifterna av klubben och då kan ni helt bortse från dessa instruktioner.

Personligt konto

Varje tävlande har ett personligt tillgodokonto inom förbundet. När pengar betalas för licenser eller startavgifter betalas de med ett OCR-nummer som enbart identifierar vem den tävlande är. Om den tävlande har avgifter som skall betalas så dras dessa direkt vid inbetalningen. Blir det pengar kvar så sätts de in på tillgodokontot. Görs en helt ny anmälan och det finns pengar kvar på tillgodokontot som täcker licens- eller startavgiften så dras pengar automatiskt från tillgodokontot direkt vid anmälan.

I vilken ordning dras licens och startavgifter?

  • Alla startavgifter dras i kronologisk ordning baserat på tävlingens sista anmälningsdatum från individen.
  • Innan startavgiften dras kontrolleras det först om det finns en licensavgift som måste betalas för att få starta på tävlingen. I så fall så dras licensavgiften före startavgiften.
  • Det är inte möjligt att delbetala avgifter. Om det återstående beloppet från inbetalningen inte täcker avgiften så kontrolleras närmast efterföljande avgift. Om exempelvis inbetalningen inte räcker till licensavgiften men däremot till startavgiften så dras startavgiften.