Hantera resultatlistor

Resultatet bör i helst matas in eller importeras av tävlingsarrangören under tävlingsdagen. Under avdelningen För organisatörer hittar ni den detaljerade handledningen Importera start- och resultatlistor. Ibland kan dock kansliet behöva importera resultatlistor som tillhandahållits av tävlingsarrangören.

Import av datafil

Mängden arbete som krävs för att importera och efterarbeta en resultatlista varierar väldigt mycket beroende på datafilens utformning. Om filen från början har exporterats från Mina Aktiviteter, eller har samma uppställning, kan den normalt importeras tillbaka till systemet utan någon som helst vidare modifiering. Tomma rader eller rader med för importen irrelevant information kommer att ignoreras. Eventuell text på förstasidan mm kan därför lämnas kvar vid importen.

Steg 1. Kontrollera filformatet och konvertera vid behov

Det underlättar om ni i inställningarna i ert eget operativsystem väljer att visa filändelser även för kända filtyper eftersom det då är mycket lättare att se vilket filformat filen har.

Observera att filändelsen som styr vilken ikon filen får och med vilket program den öppnas inte alltid stämmer med det verkliga filformatet.

Om ni fått en textfil med filändelsen .txt eller en CSV-fil med filändelsen .csv eller en Excel fil så behöver ni inte göra nåt mera innan ni granskar den i Mina Aktiviteter.

Har ni fått en Word-fil (med filändelsen .doc eller .docx) eller en PDF-fil (med filändelsen .pdf) så krävs det mer jobb. Be i första hand arrangören tillhanda hålla en ny fil i Excel- eller CSV-format. Om det inte är möjligt så måste filen konverteras. Beroende på filformatet och filens struktur kan konverteringen vara relativt enkel men i vissa fall kan det kräva en påtaglig arbetsinsats.

Steg 2. Förhandsgranska datafilen i Mina Aktiviteter

  1. Gå till översikten över den enskilda tävlingen. Det kan ni göra via webbsidan Alla tävlingar
  2. Nertill i högermenyn klickar ni på ”Importera data”
  3. På sidan med importinställningar fyller ni i aktuella uppgifter. Är det en CSV-fil skapad via Excel på en Windows-maskin så testa med ”Teckenkodning: Windows”, ”Fält avskiljs med: Semikolon” och ”Fält omsluts av: Citattecken”.
  4. Välj vilken datafil som senare skall importeras och klicka på knappen ”Granska”. Inga data kommer att ändras eller sparas då ni bara granskar filen. Kontrollera att alla tecken är läsbara och att kolumnrubriker och datainnehåll i kolumnerna matchar. Verkar det finnas fel så gå tillbaka till orginalfilen och korrigera och granska på nytt

Steg 3. Importera datafilen

Gå tillbaka till importsidan. Om ni känner er osäkra på om filen är korrekt kan ni begränsa antalet max importerade resultat till ett eller två för att börja med en mindre import. Klicka sedan på ”Importera” istället för ”Granska”.

När ni importerar visas längst till höger eventuella varningar och noteringar i samband med importen. Ni hittar också länkar till relaterade data. Låt gärna sidan/fliken med importresultatet vara kvar ända till ni är helt klara med alla slutkontroller. För att använda länkarna på sidan utan att ta bort sidan så kan ni kontrollklicka på länkarna så att de öppnas i nya flikar.

Övrigt

Ångra en felaktig import

Det finns inget sätt att ångra importen i sin helhet. Däremot kan man via resultatlistan i Mina Aktiviteter nollställa startnummer, placering och uppflyttningspoäng genom att visa alla rader, välja ”Markera alla” och i i åtgärdslistan välja att nolla önskade värden.

Tävlande, obekräftade licenser, par och lag som eventuellt nyregistrerats vid importen går däremot inte att ta bort i klump.

Importera helst resultatlistor från olika tävlingar i kronologisk ordning

Tekniskt sett spelar det ingen roll i vilken ordning som olika resultatlistor importeras. Däremot kan man ju aldrig med säkerhet säga om ett lag tävlat i rätt klass om man inte känner till all historik fram och med tävlingsdagen. Det är därför en fördel att importera och kontrollera tävlingsresultat i kronologisk ordning.

Diskvalificeringar av tävlande

Se handledningen för organisatörer om att redigera anmälningar och resultat