Grundläggande användarroller

Grundläggande behörigheter är ett grovt sätt att styra vem som får se och göra vad i systemet. Behöver ni mer kontroll använder ni istället gruppbaserade behörigheter.

Ändra användarroll

Användarroller ändrar ni genom att söka upp och öppna personen i adressboken. Klicka på Redigera Uppgifter och ändra sedan behörighet i rullgardinslistan Användarroll längst upp.

Läs mer om att ändra lokalt ansvarig

Länk till adressboken

Vanliga användare

Dold

Har aktivt valt att vara dold för andra personer med koppling till organisationen och vill till exempel inte synas i medlemsmatriklar eller liknande. Kan fortfarande logga in och se och delvis ändra sina egna uppgifter och registreringar, t ex modifiera sina kursanmälningar innan öppen anmälan stängt. Kan själv välja att inte längre vara dold.

Standard

Utgångsläge för nytillkomna personer som inte har gjort något aktivt val avseende användarroll och synlighet. Kan logga in och se samt i viss utsträckning även uppdatera sina egna uppgifter. Kan också välja att ändra användarroll till dold eller synlig användare.

Synlig

Individen kan logga in och se och delvis ändra sina egna uppgifter och registreringar. Dessutom kan personen se andra medlemmar som också de valt att vara synliga. Kan själv välja att inte längre vara synlig användare.

Lokala användare med högre behörighet

Aktiv

Aktiva medlemmar som t ex är med i funkisgrupper och arrangerar fester och andra aktiviteter.

Utöver ovanstående kan personen även se alla andra medlemmar med koppling till den egna organisationen, oavsett i vilken mån dessa valt att vara synliga. Kan även se kompletta medlems- och kurslistor samt komma åt fler verktyg och inställningar.

Personal / Funktionär

Personal och ansvariga funktionärer. Kan se alla uppgifter som berör den aktuella organisationen samt utnyttja flertalet lokala verktyg. Kan i stor omfattning också ändra andra personers uppgifter förutsatt att dessa personer har lägre behörighet.

Administratör

Administratörer som också har rätt att ändra andra personers uppgifter, lägga upp aktiviteter/kurser, registrera medlemskap, anta personer till kurser, registrera betalning, ändra/radera kontakter och konton mm. I t ex en ideell förening kan dessa var kassören, medlemsregisteransvarig, kursadministratörer mm.

Lokalt ansvarig

Högsta möjliga behörighet inom enskilda organisationer. Kan ändra organisationens grundinställningar, skapa grupper, tilldela andra personer administratörsrättigheter.

Lokalt ansvariga kan även göra andra personer till lokalt ansvariga. Däremot kan ansvariga inte ta bort behörigheten för en annan person som redan är ansvarig utan detta måste göras av den ansvarige självt eller av central support.

Oftast är det lämpligt att ha en till två ansvariga vilket t ex kan vara ordförande, VD eller annan firmatecknare. Det underlättar också om den som är primärt ansvarig för tjänsten inom den egna organisationen fått behörighet som lokalt ansvarig.

Förbundsadministratör

Administratörer inom ett förbund kan ges möjlighet att logga in till sina egna medlemsorganisationer med extraordinära behörigheter. De kan då ändra uppgifter som är låsta även för huvudansvariga inom organisationen.

Centrala användare

Central support

Personer som arbetar med central support gentemot medverkande organisationer.

Utvecklare

Centrala administratörer och vissa utvecklare. De som arbetar med utveckling av systemet.

Systemägare

Den eller de personer som är högst ansvariga för hela systemet.

För systeminstallation

Rotkonto

Ett icke personligt konto som främst används i samband med installation. Rotkontot kan användas även om databasen inte är tillgänglig. I driftsmiljö är detta konto normalt avstängt men kan vid behov aktiveras genom att ändra i konfigurationsfilen.