Anmälningsformulär för utskrift

När alla anmälningar är klara kan man från Mina Aktiviteter skriva ut eller spara ett anmälningsformulär där alla uppgifter utom lagledare är ifyllda.

För att tävlande skall komma med i anmälningsformuläret måste dels någon i paret/trion inneha en tävlingslicens hos klubben datumet för tävlingen, dels måste anmälan vara signerad av klubbansvarig.

Kontaktpersonen som visas på anmälningsformuläret är den person som i Mina Aktiviteter är markerad som ägare av gruppen Tävlingsansvariga inom den egna organisationen. Finns det finns fler ägare till gruppen är det den som sist blivit medlem som kommer att visas som kontaktperson. Att utse en person som ägare för gruppen kan dock endast göras av central support, av lokalt ansvariga för den egna organisationen eller av andra personer som redan tidigare är ägare till gruppen Tävlingsansvariga.

Oavsett om du vill skriva ut det eller spara det så klickar du på skrivarikonen och vill du spara dokumentet väljer du att istället skriva ut dokumentet till en fil.

Om du vill få bort de texter överst och underst på sidan som ofta innehåller exempelvis webbadress och datum så går du in i utskriftsformat i webbläsaren, plockar upp sidhuvud/sidfot, tömmer dessa och sparar inställningarna. Alternativt kan du göra det via webbläsarens funktion för förhandsgranskning av utskrift.

Obs! Vissa webbläsare skalar på eget bevåg om utskriften vilket kan resultera i väldigt liten och svårläst text. För att hindra detta kan ni först välja att förhandsgranska utskriften och då kontrollera att utskriften sker i 100% innan ni skickar den till skrivaren eller PDF-generatorn.