Ändrat namn på anmälningsperiod

Vi har i efterhand insett att ”Öppen anmälan” var en olämplig benämning på starten för en anmälningsperiod eftersom många uppfattar det som när den vanliga först-till-kvarnen-anmälan skall öppna. Vi därför bytt namn på perioden till ”Lottning” som tydligare talar om vad det handlar om.

Observera att inga datumgränser eller funktioner har ändrats utan endast namnet på perioden.