Tydligare information när ingen betalning krävs

Ibland händer det att en aktivitet som vanligtvis medför en kostnad inte skall betalas för att deltagaren redan hade ett tillgodohavande som använts med automatik eller omfattas av en automatisk rabatt som satt priset till noll kronor.

Om så sker visas det nu tydligt för deltagaren.