Förbättringar i betalflödet

Så fungerade det tidigare

Om det var möjligt att betala med bankgiro, swish (företag) och/eller Swift/IBAN så visades alla betaluppgifter för dessa direkt i mejlade antagningsbesked mm. För exempelvis bankgiro visades både bankgiro- och OCR-nummer direkt i mejlet.

För det mesta medförde detta inga problem men tyvärr glömde ibland folk bort att de redan betalat och betalade samma sak två gånger.

Andra gånger så har deras pris ändrats efter att de först fick mejlet. I vissa fall kan de ha avanmält sig från något annat varpå den betalningen automatiskt överförts till den ännu obetalda anmälan som de redan fått betalningsinformationen om. Det hände också att de enligt mejlet skulle betala både aktivitetsavgift och medlemsavgift men att de senare betalt medlemsavgiften separat eller att det efteråt upptäckts att de redan var medlemmar även fast systemet inte identifierat dem som medlemmar utan skapat ett duplikat som senare smälts samman. Informationen i mejlet de tidigare fått var då inte längre korrekt.

Så fungerar det nu

För att minska problem med felaktiga betalningar visas nu istället endast en länk till en webbsida där alla betaluppgifter hämtas på nytt efter att de klickat på länken. Om de redan betalt, delbetalt eller fått ett ändrat pris så framgår det tydligt från den uppdaterade betalinfon.

Dessutom är det inte möjligt att i förväg skriva ut uppgifter som skall användas för att betala med Swish handel eller betalkort varför hanteringen nu blir enhetlig för alla betalmedel och deltagaren kan vid betaltillfället välja vilket betalmedel den föredrar.

Jätteenkelt att betala många saker samtidigt

Som en extra bonus så visas på betalsidan inte bara den enskilda bokningen de klickat på betallänken ifrån utan även alla andra bokningar som skall betalas av samma individ. Genom att bocka i vilka andra saker som skall betalas samtidigt räcker det med en bankgiro-, swish- eller kortbetalning för allt. Detta kommer säkerligen att bli mycket uppskattat bland dem som deltar i många aktiviteter eller kanske har flera barn som de skall betala flera aktiviteter för.


Information vid utskrift

När meddelanden skrivs ut på papper så blir givetvis länken oanvändbar och döljs därför automatiskt. Istället visas betalinformation med BG- och OCR-nummer och/eller uppgifter för betalning med Swish företag eller SWIFT/IBAN på samma sätt som tidigare. Detta sker vanligtvis automatiskt när ni väljer att skriva ut meddelandet. Vissa mejlklienter kan dock ha begränsad funktionalitet för att olika utseende på skärm och utskrift men då kan ni alltid plocka upp meddelandet på webben och skriva ut det därifrån.