Bankgiro Inbetalningar för automatisk avprickning

Som alternativ till manuell betalningsavprickning och e-bokföring så är det möjligt att automatisera betalningsavprickning och bokföring genom att utnyttja OCR-hantering och detaljerade datafiler från Bankgirot.

Filöverföring från bankgirot innebär att Bankgirocentralen en eller flera gånger per dag tillhandahåller detaljerad information om alla genomförda betalningar till ert bankgironummer. Det gör att ni direkt ser all information som ni annars bara ser på pappersutdrag eller i Bankgirots egen internettjänst Elin. Ni slipper själva kontrollera och sammanställa uppgifter från olika ställen och betalningsavprickningen kan automatiseras.

Hantering av OCR-nummer

Filöverföring och automatisk betalningsavprickning via Bankgirot fungerar både med och utan OCR-hantering.

När ni registrerar de bankkonton ni vill använda så anger ni i inställningarna för bankkontot om ni vill att betalningar till kontot skall göras i form av OCR-nummer. På alla standardmallar för betalningsavier, betalningspåminnelser mm där era kunder/deltagare uppmanas att betala någonting till detta konto så kommer betalningsreferensen att visas i form av ett OCR-nummer.

Bankkontoinställningar (inloggning krävs)

Om ni väljer hård, mjuk eller ingen OCR-kontroll alls beror av verksamhetens art och omfattning. För mindre organisationer med färre än tusen inbetalningar per år kan det ofta vara smidigast med ett enda bankgiro med mjuk OCR-kontroll medan det för större organisationer kan vara lämpligare med två separata konton där det ena har hård OCR-kontroll, d.v.s. bara accepterar giltiga OCR-nummer vid betalning över Internetbank. Med hård OCR-kontroll måste det alltid skickas ut ett giltiga OCR-nummer till dem som skall betala men det minskar samtidigt drastiskt den manuella handläggningen av inkommande betalningar.

Alla OCR-nummer kan ni också skriva in i det vanliga sökfältet utan något prefix och ni kommer då att hamna på relevant sida, oavsett om OCR-numret avser t ex en viss kursanmälan eller en viss medlem.

Inskannade och tolkade bilder av handskrivna inbetalningar

Har inbetalning skett via en handskriven gireringsblankett så ser ni direkt i systemet en inskannad bild av denna. Beroende på inställningar kan i många fall referens- eller OCR-nummer i handskriften också tolkas så att inbetalningen fortfarande kan prickas helt automatiskt tillsammans med alla andra inbetalningar.

Automatiskt avprickning

Direkt då betalinformationen levereras från Bankgirot så sker en automatisk avprickning av identifierade betalningar. Om ni använder hård OCR-kontroll kan ofta 100% av alla identifieras och betalningar prickas av helt utan manuell handpåläggning. I de fall betalningar inkommit som inte kan knytas till förväntade inbetalningar så hamnar de i en åtgärdslista för manuell granskning och identifiering.

Kontroll och hantering av inkomna bankgirobetalningar (inloggning krävs)

Snabbt tillgänglig information

Betalinformation förs över från bankgirocentralen en eller flera gånger per dag. Ofta är en betalning gjord under ordinarie arbetstid avprickad, konterad och klar bara några timmar efter att den fanns tillgängligt hos Bankgirot. Alla betalningar som skett utanför ordinarie arbetstid förs över först kommande vardag.

Avtal om tjänsten tecknas via er vanliga bank

För att aktivera filöverföringen från Bankgirot måste ni teckna ett avtal om detta med er vanliga bank. Vi kan inte göra det åt er och ni kan inte heller vända er direkt till Bankgirot. Däremot kan ni teckna tjänsten Bankgiro Inbetalningar hos alla vanliga banker undantaget Nordea (har ni redan tjänsten Bankgiro Inbetalningar via Nordea kan ni dock fortsätta att använda tjänsten utan problem).

Bankgirots beställningsblankett här nedanför lämnar ni till er egna lokala bankkontakt.

Beställningsblankett för Bankgiro Inbetalningar med hård OCR-kontroll

Beställningsblankett för Bankgiro Inbetalningar med mjuk OCR-kontroll

Sammanfattning av avtalets innehåll
TjänstBankgiro Inbetalningar
Kundnummer avtal692416 (CogWork)
Kommunikation från BGCServicebyrå nr 910557 (CogWork)
Leverans/periodicitetEfter varje insättningstillfälle på kontot
Separat bildfil/avbildsfilJa
OCR-kontroll1Hård utan längdkontrollsiffra (alternativt mjuk)
Utökad blankettregistrering2Ja. Ingen kontroll av checksiffra, längd eller format
Övriga uppgifter
Teknisk kontaktErik Terenius (erik@cogwork.se,
070-962 84 84)
Provkörning av filöverföringNej
Test av OCR-avierNej

Viktigt! Ni själva skall INTE läggas in som kontakt för avtalet 692416. Alla kontaktuppgifter gällande avtalet skall vara till företaget CogWork AB.

1) Filöverföringen fungerar både med och utan OCR-kontroll. Om ni även får in andra inbetalningar på bankgironumret behöver ni ha mjuk kontroll. I annat fall är hård kontroll att föredra eftersom det reducerar antalet felaktiga inbetalningar. I inställningarna för bankgironumret i CogWork-systemet måste också OCR-hantering aktiveras för att utgående betalningsavier mm skall utformas med OCR-nummer.

2) Utökad blankettregistrering innebär att Bankgirot försöker identifiera OCR-nummer även i handskrivna inbetalningsavier

Kostnad

För att kunna utnyttja tjänsten Bankgiro Inbetalningar måste ni ha ett bankgirokonto. Om ni inte redan har det så är kostnaden för att öppna ett nytt bankgirokonto omkring 250 kr. För tjänsten Bankgiro Inbetalningar tar sedan er bank ut en avgift på omkring 1,25 kr per bankgirotransaktion. Den exakta kostnaden kan variera mellan olika banker.

Vissa banker fakturerar sedan en avgift för själva datakommunikationen/filöverföringen som dock fördelas proportionellt på alla organisationer som nyttjar tjänsten varför kostnaden per organisation blir liten. När detta skrivs blir den årliga kostnaden för detta mellan några tior för mindre organisationer med spridda inbetalningar upp till några hundrallappar för de organisationer som dagligen tar emot bankgiroinbetalningar med bildfiler.

CogWork tar inte ut någon extra avgift för att automatiskt läsa in och pricka av bankgirobetalningar.

Redovisning via er Internetbank förblir tillgängligt men pappersutskick upphör

När filöverföring via Bankgiro Inbetalning aktiveras så upphör normalt tjänsten kontoutdrag på papper om ni har en sådan. Ni bör därför säkerställa att ni har en alternativ inloggning till ert Bankgirokonto, t ex via er egen bank, så att ni fortfarande kan ta del av alla inkommande betalningar även om filöverföringen via CogWork inte skulle fungera som avsett. Speciellt viktigt är detta i början eftersom det ibland kan uppstå en del frågetecken då tjänsten först aktiveras.

Mjuk eller hård kontroll av OCR-nummer

Om ni väljer att i avtalet med er bank aktivera mjuk eller hård kontroll av OCR-nummer så måste ni i inställningarna för det bankgirokontot ange att OCR alltid skall användas. Tänk också på att om ni valt hård kontroll så kommer tidigare skickade referensnummer som inte är OCR-nummer inte att kunna användas vi inbetalning via en Internetbank. Det gör däremot ingenting om ni under en period använder OCR-hantering för kontot utan att OCR är aktiverat på själva bankgirokontot.

Testa överföringen

Betala in 1 krona och ange som meddelande till mottagare endast 133.
Siffran 133 är det första fullständiga OCR-numret med längd och kontrollsiffra. 133 har dock ingen innebörd i systemet utan när betalningen registreras kommer den att fastna för manuell hantering. När den gör det kan ni boka bort testinbetalningen som öresutjämning.

1) Betala via en vanlig internetbank. Detta är den viktigaste kontrollen. Inbetalningen bör synas i systemet senast två bankdagar efter att den lagts in.

2) Betala via en handskriven betalningsavi. Detta är för att kontrollera att överföringen av bildfiler fungerar korrekt.
Inbetalningen bör synas i systemet senast fem bankdagar efter att inbetalningen postats.

Information om tjänsten hos Bankgirot

Bankgirots information om tjänsten Bankgiro Inbetalningar

Bankgirots information om FTP-kommunikation i VPN-tunnel

Information om tjänsten vid olika banker

SEB (ingen årsavgift, transaktionskostnad 1,25 kr)

Swedbank (gratis år ett därefter 500 kr/år, transaktionskostnad 1,25 kr)

Handelsbanken

Danske Bank

Nordea (årsavgift 1 000 kr, transaktionspris 2,25 kr, prislista från 2020-01-01)

Länsförsäkringar bank