Driftinformation

Avser minaaktivitter.se, idrott.se och dans.se.

2021-04-15 03.12-08.09: Tjänster delvis otillgängliga på grund av databasproblem.

2021-04-15 07.59-08.11: Alla tjänster omstartade. Åter i normal drift 08.11