• Addera notering vid närvaroregistrering

  När en ledare/funktionär plockar närvarolistan för att se och pricka av deltagare är det nu möjligt att addera noteringar både på enskilda deltagare och på aktivitetstillfället som helhet.

  Ledaren kan exempelvis lägga in ”Idag övade vi på…” på aktivitetstillfället som helhet. Samtidigt kan ledaren på en enskild person lägga in exempelvis ”Skall innan nästa tillfälle öva extra på…”.

  När en ledare/funktionär plockar närvarolistan för att se och pricka av deltagare är det nu möjligt att addera noteringar både på enskilda deltagare och på aktivitetstillfället som helhet. Ledaren kan exempelvis lägga in ”Idag övade vi på…” på aktivitetstillfället som helhet. Samtidigt kan ledaren på en enskild person lägga in exempelvis ”Skall innan nästa tillfälle…


 • Mejlbekräftelse vid egen avbokning

  När någon enligt bokningsvillkoren har rätt att avboka sig själv och gör detta så skickas nu en avbokningsbekräftelse. Om ni använder standardmallar skickas bekräftelsen med e-post men som vanligt kan ni skapa egna mallar och där välja prioriteringar mellan e-post, SMS och print.

  När någon enligt bokningsvillkoren har rätt att avboka sig själv och gör detta så skickas nu en avbokningsbekräftelse. Om ni använder standardmallar skickas bekräftelsen med e-post men som vanligt kan ni skapa egna mallar och där välja prioriteringar mellan e-post, SMS och print.


 • Prisjustering vid byte av aktivitet

  När man från deltagarlistor flyttar en eller flera deltagare till en annan aktivitet så får man numera upp frågan om man vill behålla det befintliga priset eller räkna om priset baserat på den nya aktiviteten. Systemet kommer även ihåg valet så att ska man flytta fler gånger är det val man gjorde vid föregående flytt förvalt.

  När man från deltagarlistor flyttar en eller flera deltagare till en annan aktivitet så får man numera upp frågan om man vill behålla det befintliga priset eller räkna om priset baserat på den nya aktiviteten. Systemet kommer även ihåg valet så att ska man flytta fler gånger är det val man gjorde vid föregående flytt…