Ansöka om tävlingssanktion

Att ansöka om tävlingssanktion via systemet kan men behöver inte vara ett krav. Det kan även vara förenat med extra avgifter att göra sanktionsansökan på annat sätt. Kontrollera med förbundet vad som gäller gör olika tävlingsformer

Tider för sanktionsansökan

Sanktion för olika tävlingsformer skall göras olika långt i förväg. I systemet finns ingen kontroll av vilka tidpunkter som gäller utan detta behöver ni kontrollera med förbundet.

Ytterligare uppgifter och ansökningshandligar kan krävas

Beroende på vilken tävlingsform det handlar om kan ytterligare ansökningshandlingar krävas innan en sanktionsansökan kan beviljas.

Skapa sanktionsansökan inloggad som arrangör

Sanktionsansökan startar med att en administratör eller en tävlingsansvarig inom arrangerande organisation loggar in systemet. Om ni kan logga in till flera olika organisationer måste ni logga in till den organisation som skall arrangera tävlingen.

När ni är inloggade till arrangören klickar ni på ”Lägg in sanktionsansökan för ny tävling”. Ni börjar då med en blank tävling med ”Sanktion: Ej ansökt”. Förbund och arrangör är förvalda och låsta.

Nu kan ni lägga in grunduppgifter, tävlingsklasser, tilltänkta tävlingsfunktionärer mm. Så länge tävlingen inte fått sanktion från förbundet har arrangören i stort samma behörighet att administrera tävlingen som annars bara förbundet har. Mer information om olika inställningar finns beskrivet på Skapa/ändra tävling

När ni lagt in alla data och är redo att skicka sanktionsansökan till förbundet väljer ni i inställningarrna ”Sanktion: Ansökt”. Ansvariga på förbundet kommer då få ett meddelande att de har en sanktionsansökan att hantera. I samma ögonblick som förbundet godkänner licensansökan så visas tävlingen i vanliga tävlingskalendern.

Förbundets tävlingsfunktionärer kan hjälpa till att skapa sanktionsansökan

De personer inom förbundet som brukar hjälpa till att arrangera tävlingar (förbundets tävlingsfunktionärer) kan även hjälpa till att skapa sanktionsansökan. Funktionären måste då vara inloggad direkt till förbundet. Tävlingsfunktionären väljer då arrangören direkt när tävlingen skapas och detta går sedan inte att ändra.

Innan förbundet gett sanktion kan samtliga tävlingsfunktionärer som kopplats till tävlingen hjälpa till att lägga in klasser mm. Som arrangör är det enkelt att ta hjälp av en tävlingsfunktionär för att fullfölja sanktionsansökan genom att addera personen som tilltänkt tävlingsfunktionär på tävlingen.

Tävlingar som inte fått sanktion syns inte i vanliga tävlingskalendern

Ansvariga hos arrangören samt personer adderade som tävlingsfunktionärer ser sina egna pågående sanktionsansökningar direkt på startsidan. Därifrån är det enkelt att plock upp tävlingar och arbeta med dem.

För att underlätta planeringen av kommande tävlingskalender så kan förbundets tävlingsansvariga (exempelvis kansliet) välja att i vanliga tävlingskalendern även inkludera tävlingar som ännu inte fått sanktion. Detta gäller även tävlingar som fortfarande bara förbereds för sanktionsansökan. Inloggad till förbundet finns också färdiga filter för att se exempelvis alla tävlingar som förbereds inför sanktionsansökan.