Javascript

Infoga innehåll och funktioner med javascript

Utformning av länk och javascript


<a class="cwLoadContent" href="
https://minaaktiviteter.se/ /lokalt/testklubben/examplePageCode/">Exempel på infogningsbart innehåll</a>
<script type="text/javascript" src="
https://minaaktiviteter.se//api/init.js"></script>

Javascriptet

Även om flera länkar till olika innehåll placeras på samma webbsida behöver scriptet endast infogas en gång på webbsidan. Scriptet kan placeras var som helst på webbsidan där javascript tillåts. Eftersom scriptet använder sig av addEventListener ’onload’ så kan det även placeras före länken.

Det scriptet gör är att det letar redan på alla html-element av klassen cwLoadContent och byter ut länken till innehållet på webbsidan som länken pekar på.

Tillgängligt innehåll

Innehåll Kod och testsida
Exempel på infogningsbart innehåll
Öppna nytt användarkonto
Glömt inloggningsuppgifter?
Välj användarnamn och lösenord
Ditt användarkonto