Hämta endast ett mindre HTML-block (DIV)

Ibland kan det vara snyggare att infoga informationen direkt inuti en annan webbsida istället för att lägga den i en egen ram. Det är därför möjligt att hämta endast ett block av HTML-kod inneslutet inuti en DIV-tag.

Det är inte möjligt att endast genom vanlig HTML-kod hämta informationen från en annan webbplats utan detta måste göras via någon form av skriptspråk, t ex PHP, JSP eller ASP som alla körs på den egna servern. Det är även möjligt att använda javascript men det begränsar tyvärr tillgängligheten i vissa webbläsare liksom synligheten i Google och andra sökmotorer.

Exempel på användning: http://www.swingkatten.se/kurser/.

Hämta del av en webbsida för infoga inuti en annan webbsida (html div)

För att endast hämta HTML-koden i den DIV-tag utan omslutande <html><body> så hänger ni på ;format=htmlBody som extra variabel i slutet av webbadressen (url:en). Vissa länkar som annars skulle ha funnits på sidan kan dock komma att döljas eftersom de inte skulle fungera.

Som standard levereras innehållet med teckenkodningen UTF-8 men det kan ändras genom att skicka med en parameter med namnet encoding.

Hämta ett HTML-block med hjälp av PHP

Exempel på hur en text (html div) kan infogas med PHP:

<?php readfile(" https://minaaktiviteter.se/ tools/comp/registrations/?org=UBSS;format=htmlBody"); ?>

För att ovanstående skall fungera måste allow_url_fopen vara aktiverat i php-ini-filen. Om det inte är gjort genereras ett felmeddelande med texten ”failed to open stream: no suitable wrapper could be found”. Alternativt kan man i en en textfil med namnet .htaccess placerad i toppkatalogen lägga till följande instruktion:

php_flag allow_url_fopen on

Mer information om nödvändiga inställningar i PHP hittar ni på

https://www.php.net/manual/en/filesystem.configuration.php.

Hämta ett HTML-block med hjälp av ASP

Exempel på hur en text (html div) kan infogas med Microsoft Active Server Pages:

<%
    Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    objXMLHTTP.Open "GET",
https://minaaktiviteter.se/ tools/comp/events/?org=UBSS;format=htmlBody;encoding=ISO-8859-1", False
    objXMLHTTP.Send
    strPageText = objXMLHTTP.responseText
    Response.Write(strPageText)
    Set objXMLHTTP = Nothing
%>