Filtrera data

Filtrera data genom ytterligare parametrar

Genom att skicka med olika filterparametrar i anropet är det möjligt att selektera mer precist vilka data returneras.
Filterparametrarna beror delvis på vilken typ av data ni hämtar men de är desamma oavsett vilket format som datat
levereras.

Byt ut eventuella mellanslag i parametervärden mot plustecken. Om ni
använder PHP för att anropa datafilen kan ni med fördel använda funktionen urlencode( $parameterValue ).

Generella filterparametrar

Parameter Värden Kommentar
maxRows Positivt heltal Standardvärdet kan variera
firstRow Positivt heltal Radnumret på första returnerade träffen. Rad ett om inget
annat anges.
key Objektnyckel Om ni sparat systemets unika objektnycklar lokalt kan ni använda dem för att senare hämta data om objektet.
Ni kan ange flera objektnycklar i samma anrop genom att separera dem med
kommatecken.
textSearch Valfri text Fritextsökning. Inte alltid tillämpligt
modifiedSince Datum och tid Exempel ;modifiedSince=2019-03-14 00:00:00+20:59

Hämta fler filtervillkor från formulärens HTML-kod

Det som visas här nedanför och under filterinställningar för de specifika datatyperna är bara ett mindre urval av
alla möjliga filterparametrar. Alla filterparametrar som ni kan utnyttja för att selektera data i admin-gränssnittet
kan ni också skicka med i som filterparametrar då ni exempelvis hämtar data som HTML-block eller i XML-format. Om ni
kikar i html-koden på aktuell admin-sida så ser ni där filterparametrarnas namn och möjliga värden.