API: addUserToGroup

API: addUserToGroup

Genom funktionen addUserToGroup är det möjligt att lägga till individer i grupper. Individen identifieras av
förnamn, efternamn och e-postadress. Om individen inte tidigare finns i databasen skapas den.

Samtliga variabler är obligatoriska. Tänk också på att variablernas värden alltid måste URL-kodas om de skall
skickas med i URL:en. Det spelar däremot ingen roll om ni i variabelvärdena använder använder små eller stora
bokstäver, exempelvis firstname=Kalle eller firstname=kalle.

Exempel på anrop:
https://minaaktiviteter.se/xml/?type=addUserToGroup&org=ma&pw=&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se&group=Testgrupp&org=test

 

Variabelnamn Innehåll/värden
type Alltid addUserToGroup
org Organisationens id eller kod
pw Organisationens lösenord (se organisationsinställningarna)
firstName Individens förnamn
lastName Individens efternamn
email Individens e-post. Behöver inte vara den primära
group Identifiering av grupp. Kan vara id, kod, e-postadress, namn eller kortnamn.