API: addUserToEvent

API: addUserToEvent

Genom funktionen addUserToEvent är det möjligt att anmäla individer till aktiviteter. Individen identifieras av förnamn, efternamn och e-postadress. Om individen inte tidigare finns i databasen skapas den.

Identifierning kan även ske genom endast kortnummer inom organisationen. Kortnummer kan med fördel läsas via exempelvis en streckkodsläsare. Som kortnummer kan även personnumret anges eftersom streckkoden på exempelvis vanliga körkort innehåller personnumret.

Tänk på att variablernas värden alltid måste URL-kodas om de skall skickas med i URL:en. Det spelar däremot ingen roll om ni i variabelvärdena använder använder små eller stora bokstäver, exempelvis firstname=Kalle eller firstname=kalle.

Exempel på anrop:

https://minaaktiviteter.se/xml/?type=addUserToEvent&org=ma&pw=&event=Testaktivitet&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se&org=test

Variabelnamn Innehåll/värden
type Alltid addUserToEvent
org Organisationens id eller kod
pw Organisationens lösenord (se organisationsinställningarna)
event Identifiering av aktivitet. Kan vara id eller kod.
firstName Individens förnamn
lastName Individens efternamn
email Individens e-post. Behöver inte vara den primära
cardNumber Kortnummer utställt på individen