Addera data

Skicka in data (push)

Om ni exempelvis tar emot data via ett annat system som ni vill föra över till Mina Aktiviteter så kan ni göra det genom ett https-anrop där ni lägger in datat som variabler i POST. Alternativt kan ni göra ett GET-anrop och skicka datat direkt i url:en (sidans webbadress).

Sidan ni anropar kommer att som svar visa en xml-kod från vilken ni bland annat kan avläsa resultatet av er begäran.

Om du är inloggad kommer du att kunna skicka in data som sparas på riktigt när du klickar på några av exempellänkarna här nedanför. Du måste därför komma ihåg att efteråt ta bort eventuella data som inte skall vara kvar.

Uppgift
(Klicka på uppgiften för mer info)
Typnamn Inlogg Exempel
Lägg till en individ i adressboken addUserToOrg Krävs xml/?type=addUserToOrg&pw=&ifOldDataExists=skipNewData&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se&cardNumber=testnummer
Lägg till en individ till en grupp addUserToGroup Krävs xml/?type=addUserToEvent&pw=&event=Testaktivitet&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se
Lägg till eller påminn om användarkonto addUserAccount Krävs ej xml/?type=addUserAccount&pw=&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se
Ta bort en individ från en grupp removeUserFromGroup Krävs xml/?type=removeUserFromGroup&pw=&firstName=Kalle&lastName=Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se&group=Testgrupp

Läs om XML i Wikipedia