Importera från ePay

Importera och verifiera betalningar från ePay

När en betalning skett hos en betalväxel registreras detta hos oss inom någon sekund. Detta sker helt automatiskt och är i de allra flesta fall allt som krävs. I sällsynta fall kan det dock fallera beroende på fel i någon ände eller i överföringen däremellan. Därför är det viktigt att regelbundet verifiera att uppgifterna matchar mellan oss och betalväxeln.

Hämta hem en betalfil från ePay

Logga in till ePay

Öppna Betalningar > Exportera betalningar

Välj lämplig tidsperiod och skapa filen

Importera filen till Mina Aktiviteter

Öppna importverktyget

Välj datatypen “Kortbetalningar ePay”, välj semikolon som separerare och importera

Granska kortbetalningar

Admin > Ekonomi > Kortbetalningar

Hjälp med import och uppföljning

Efter övernskommelse kan vi på supporten hjälpa till att kontinuerligt hämta hem och importera betalfiler från ePay. Om ert ePay-konto är kopplat till vårt återförsäljarkonto så kan vi logga in till ert ePay-konto utan att vi behöver känna till era inloggningsuppgifter hos ePay.