Historisk data

Historiska data

Normalt sparas alla ekonomiska data permanent och finns åtkomliga och sökbara så länge organisationen nyttjar tjänsten. Alla olika kopplingar som sparas i samband med nyregistrerade data finns däremot inte alltid tillgängliga för äldre data eftersom systemet hela tiden utvecklas och nya funktioner/tabeller/kopplingar hela tiden tillkommer.

Tillgängliga data vid finansiella transaktioner

Kopplingar mellan transaktioner och t ex aktivitetskategorier eller enskilda individer finns automatiskt sparade först från och med 2006-03-01.