Deltagarlistor

Deltagarlistor till aktiviteter

Denna text handlar om hantering av deltagarlistor. Information om hur en enskild kursanmälan hanteras hittar du på sidan.

Hantera kursanmälan

Visa från ett urval av aktiviteter

Det är möjligt att visa deltagarlistor för enskilda aktiviteter, sammanställningar för samtliga aktiviteter eller för ett specifikt urval av aktiviteter. Om man vill skapa ett urval av aktiviteter görs detta via aktivitetslistan.

Visa personnummer och andra initialt dolda kolumner

För att visa fler kolumner än de som normalt visas så klickar ni på ”Visa avancerade sökalternativ” i överkanten av den gröna sökrutan. Därefter bockar ni för de extra kolumner ni vill visa och klickar på ”Sök”.

Anta och mejla betalinfo

Antar anmälningen och skickar bekräftelse med betalningsinformation via e-post om (om det finns någon).
Betalningsinfo innehåller kursavgift, eventuellt medlemsavgift samt ett referensnummer som skall uppges vid betalning. En notering skapas också som visar att info skickats via mejl.

Hitta alla anmälningar där betalning uteblivit

Enklast sättet är att utnyttja direktlänken från avdelningen Ekonomi (inloggning krävs).
Om man själv vill skapa urvalet så kan man göra på följande sätt:

  • Välj i huvudmenyn "Alla anmälningar" (inloggning krävs).
  • Välj i den gula sökdelen ”Status: Betalning förfallen” och klicka på ”Sök”. Nu skall endast anmälningar med förfallna betalningar visas.
  • Klicka i tabellhuvudet på ”Förf.dat.”. Nu skall man endast se alla anmälningar med förfallna betalningar sorterade utifrån hur länge sedan betalningen förfallit.

Se även allmän information om hantering av listor