Välj organisation

Välj organisation för handledningen

Nedan kan du välja om handledningen ska vara inställd på någon organisation genom skriva in organisationskod i fältet och trycka på knappen. Utifrån ditt val sätts länkar till Mina Aktiviteter automatiskt med vald organisationskod. Ditt val finns kvar nästa gång du besöker handledningen från samma enhet och webbläsare.

Exempel på länk till Mina Aktiviteter: https://minaaktiviteter.se/admin/aktiviteter/