Välj organisation

Välj organisation för handledningen

Nedan kan du välja vilken organisation handledningen ska vara inställd på genom att välja organisationskod. Utifrån ditt val sätts länkar till Mina Aktiviteter automatiskt med vald organisationskod. Ditt val finns kvar nästa gång du besöker handledningen från samma enhet och webbläsare. Om ingen organisationskod är vald sätts värdet till test.

Exempel på länk till Mina Aktiviteter: https://minaaktiviteter.se/admin/aktiviteter/?org=test