Välj domän

Välj domän för handledningen

Nedan kan du välja vilken domän handledningen ska vara inställt på. Ditt val finns kvar nästa gång du besöker handledningen från samma enhet och webbläsare.

Sparad domän: Mina Aktiviteter

Välj tillfällig domän för handledning

Det går även att skapa en länk till handledningen som tillfälligt ställer in handledningen på en domän. Den tillfälliga inställningen kommer att gälla tills webbläsaren stängs ner. Om du både har valt en sparad domän och en tillfällig domän kommer den tillfälliga domänen gälla tills du stänger ner webbläsaren och därefter kommer den sparade domänen gälla vid nästa besök på webbplatsen.

?cwDomain=dans.se för Dans.se
?cwDomain=idrott.se för Idrott.se
?cwDomain=minaaktiviteter.se för Mina Aktiviteter
Som exempel: https://cogwork.se/handledning/allmant/valj-doman/?cwDomain=idrott.se

Tillfällig domän: Mina Aktiviteter