Uppföljning av aktiviteter

Uppföljning

Årsrapport till SAMI

Statistikverktyget kan användas för att hämta underlaget till
årsrapporten till SAMI som vanligtvis skall var inlämnad till slutet av februari.
Gör exempelvis så här för att hämta underlaget
till hösten 2017:

 1. Öppna sidan
  Kurser & aktiviteter
  (inloggning krävs) och filtrera fram alla altiviteter som
  startat mellan 2017-07-01 och 2017-12-31.
 2. Markera alla som skall inkluderas i underlaget och välj “Med
  markerade: Välj och visa statistik: Ersätt befintligt urval”.
 3. I vänstra rutan för ålder skriver ni 13 och söker.
 4. Från siffran “Översikt: Individer: Alla” hämtar ni siffran till
  “För vuxna (13 år och äldre)”.
 5. I högra rutan för ålder skriver ni 12 och söker.
 6. Från siffran “Översikt: Individer: Alla” hämtar ni siffran till
  “För barn (yngre än 13 år)”.
 7. Upprepa från början för vårterminen.

SAMI:s årsrapport

Statistik över aktiviteter och deltagare

Med hjälp av det inbyggda statistikverktyget kan man plocka fram
exempelvis hur stor andel som tidigare deltagit i någon aktivitet och
hur många som sedan fortsatt att delta i efterföljande aktiviteter.
Statistiken kan tas fram från ett godtyckligt urval av aktiviteter och
kan brytas filtreras ytterligare utifrån ålder mm.

Lägg de aktiviteter som skall inkluderas i statistiken från
aktivitetslistan

Första steget för att ta fram statistik över aktiviteter är att välja
vilka aktiviteter som skall inkluderas via aktivitetslistan

Kurser & aktiviteter
. För att hitta de kurser ni vill ha med så
behöver ni vanligtvis klicka på “Visa avancerade sökalternativ”. Då kan
ni exempelvis välja “Status: Alla”, begränsa till en viss tidsperiod och
kanske en viss instruktör. Sedan bockar ni för de aktiviteter ni vill ha
med i statistiken. Bockar ni i övre vänstra hörnet på listan så markeras
alla aktiviteter i listan. Därefter går ni längst ned och väljer “Välj
och visa statistik: Addera till befintligt urval” eller “Ersätt
befintligt urval” och klickar på “Verkställ”.

Definition av individer som återkommit

De som som i statistiken inkluderas i siffran för “Senare anmäld och
antagen till annan aktivitet” är de som efter de datum som de anmält sig
till någon av de inkluderade aktiviteterna, och efter att den sista av
aktiviteterna har startat, har anmält sig och blivit antagen till någon
aktivitet.

Utvärderingsformulär

Ni kan utforma egna utvärderingsformulär, koppla utvärderingsformulär
till en eller flera aktiviteter och aktivera automatiska utskick till
deltagarna där de ombes att fylla i utvärderingen direkt på webben.
Svarsalternativ som väljs i listor kan kopplas till numeriska värden för
beräkning av medelvärden och annat.
Efteråt kan ni ta del av statistik från formuläret, en aktivitet i
taget, för en grupp av aktiviteter eller med annat urval. Ni kan även
exportera formulärsvaren till MS Excel eller annat program för vidare
analys.

Skapa ett eget utvärderingsformulär för en eller flera aktiviteter

Utvärderingsformuläret skapar ni via

frågeformulärsverktyget

på samma sätt som ni skapar anmälningsformulär mm. Under formulärets
grundinställningar så väljer ni att det skall vara tillgängligt som
utvärderingsformulär för aktiviteter. Ni kan med fördel använda samma
utvärderingsformulär till många olika aktiviteter. Ni kan också skapa
flera olika utvärderingsformulär som ni använder till olika typer av
aktiviteter.
För att systemet skall veta vilket formulär ni vill använda för
vilken aktivitet behöver ni addera utvärderingsformuläret till alla
kurser ni vill använda det på. Det kan ni bland annat göra för många
aktiviteter samtidigt via kurslistan. Valet av utvärderingsformulär
följer också med om ni t ex duplicerar en aktivitet.

Schemalägg aktuella aktiviteter

Eftersom den automatiska hanteringen av kursutvärderingar kontrollerar
när aktiviterna slutar så är det nödvändigt att schemalägga aktiviteterna.

Utvärderingsformulär skickas automatiskt med e-post

Om ni adderat ett utvärderingsformulär till en aktivitet så skickas
automatiskt en förfrågan med e-post till alla deltagare om att fylla i
formuläret. Förfrågan skickas dagen efter aktiviteten slutat. Ni kan om
ni vill även ställa in så upp till två påminnelser skickas. De skickas i
så fall en vecka efter föregående förfrågan om att fylla i
utvärderingen. Hur många påminnelser som systemet skall skicka kan ni
ställe in i inställningarna för aktiviteterna.

Skicka utvärderingsformulär manuellt vid andra tidpunkter

Ni kan om ni vill enkelt skicka utvärderingsformuläret vid andra
tidpunkter än vid aktivitetens slut. Ni går då till aktivitetslistan,
markerar de aktiviteter ni vill skicka utvärderingarna till och väljer
“Skicka utvärderingsformulär”. Om ni gjort det så håller systemet koll
på att det skickats och kommer inte att automatiskt skicka en förfrågan
vid aktivitetens slut (frånsett eventuella automatiska påminnelser om ni
begärt det).
Förutom att ni kan skicka utvärderingarna redan innan
aktiviteten är slut så kan ni skicka dem till äldre aktiviteter som inte
hade något utvärderingsformulär kopplade då de slutade.
En aktivitetslista anpassad för att hantera utvärderingar hittar ni på

Admin > Aktiviteter >
Utvärderingar
.

Alla svar kopplas automatiskt till aktivitet och deltagare

Eftersom utvärderingen fylls i via webben är det enkelt att koppla samman deltagare och enkätsvar
(det gäller alla enkätundersökningar som görs via webben).
Förfrågan om att fylla i enkäten skickas till den som är ansvarig för anmälan, dvs normalt en förälder om deltagaren är ett barn. Däremot visas på sidan vilken deltagare enkäten avser.
Ni behöver alltså inte fråga vilken aktivitet svaret gäller, hur
gammal deltagaren är etc.