Specifik behörighet på en enskild aktivitet

Det är möjligt att tilldela användare behörighet att se eller administrera enskilda aktiviteter utan att de får samma behörighet på alla aktiviteter. Användare kan även ges tillgång att se aktiviteter via ”Start > Mina sidor” utan någon form av administrativ behörighet inom organisationen i övrigt.

Att ge användare specifik behörighet till enskilda aktiviteter

  1. Sök upp personen i adressboken. Finns inte personen där så lägg till den.
  2. Anmäl personen till aktuella aktiviteter direkt från personöversikten. Ni sätter status till (exempelvis) ”Funktionär” och väljer lämplig behörighet. Bocka ur att personen skall få info med e-post och spara anmälan.
  3. Om inte personen redan har ett konto så klicka på ”Mejla inloggningsnyckel”.
  4. Meddela personen att den nu kommer åt aktiviteterna med den behörighet ni gett dem.

Oavsett om användaren har fått behörighet inom den egna organisationen eller inte så kommer den åt aktiviteterna via Mina sidor. Har de administratv behörighet kommer de även åt aktiviteterna via Admin > Aktiviteter
(inloggning krävs).

Behörigheten tidsbegränsad

I inställningarna för den enskilda aktiviteten kan ni justera hur lång tid efter aktivitetens avslut som den särskilda behörigheten för den aktiviteten gäller. Ni kan även ändra standardvärdet för detta under organisationsinställningarna.