Specifik behörighet

Specifik behörighet på en enskild aktivitet

Det är möjligt att tilldela användare behörighet att se eller
administrera enskilda aktiviteter utan att de får samma behörighet på
alla aktiviteter. Användare kan även ges tillgång att se aktiviteter via
"Start > Mina sidor" utan någon form av administrativ behörighet inom
organisationen i övrigt.

Att ge användare specifik behörighet till enskilda aktiviteter

 1. Sök upp personen i adressboken. Finns inte personen där så lägg
  till den.
 2. Anmäl personen till aktuella aktiviteter direkt från
  personöverikten. Ni sätter status till (exempelvis) "Funktionär" och
  väljer lämplig behörighet. Bocka ur att personen skall få info med
  e-post och spara anmälan.
 3. Om inte personen redan har ett konto så klicka på "Mejla
  inloggningsnyckel".
 4. Meddela personen att den nu kommer åt aktiviteterna med den
  behörighet ni gett dem.

Oavsett om användaren har fått behörighet inom den egna organisationen
eller inte så kommer den åt aktiviteterna via
Mina sidor > Åttaganden (inloggning krävs).
Har de administratv behörighet kommer de även åt aktiviteterna via
Admin > Aktiviteter (inloggning krävs).

Behörigheten tidsbegränsad

I inställningarna för den enskilda aktiviteten kan ni justera hur
lång tid efter aktivitetens avslut som den särskilda behörigheten för
den aktiviteten gäller. Ni kan även ändra standardvärdet för detta under
organisationsinställningarna.