Lista med aktiviteter

Lista över kurser och andra aktiviteter

Även om en aktivitet inte längre visas publikt för vanliga besökare finns den ändå sparad i systemet och kan
plockas fram via listan på aktiviteter.

Vilka aktiviteter visas initialt i listan?

Om man inte ändrar något visas endast aktuella aktiviteter i listan. Med aktuella aktiviteter avses de som är
öppna eller som kommer att öppnas för anmälan. Däremot visas inga aktiviteter som inte längre visas publikt. Vill ni
se fler aktiviteter så välj “Visa alla” i den gröna sökmenyn.

Att söka efter en specifik aktivitet

I listan kan man söka på bland annat titel, datum, kategori, beskrivning och plats. Skriver du flera
sökord så visas alla som innehåller något av sökorden. Små eller stora bokstäver spelar ingen roll. Däremot
måste alla sökord innehålla fyra eller fler tecken.
 

Status  : Visa aktiviteter utifrån hur de visas eller kommer att visas för allmänheten
Sökterm  : Här kan du bland annat söka på aktivitets-id, förkortning eller ord i titeln eller beskrivningen
Kursstart  : Visa endast aktiviteter som startar efter eller före ett visst datum
Kategori  : Visa endast aktiviteter tillhörande en viss kategori

 

Förkortningar i aktivitetslistan

 

 M  : Medlemskap i organisationen krävs
 R  : Föra/följa efterfrågas vid anmälan
 I  : Antal registrerade intresseanmälningar
 P  : Antal anmälda par
 L  : Antal personer anmälda som förare (ej i par)
 F  : Antal personer anmälda som följare (ej i par)
 T  : Antal personer anmälda totalt
 A  : Antal personer som antagits
 B  : Antal personer som där betalning är ok

 

Anpassa ordningen som aktiviteterna visas genom sorteringsnycklar

Ordningen i vilken aktiviteterna normalt visas är densamma internt som i den publika webbanmälan. Som standard så sorteras
aktiviteterna i följande ordning;

  1. Verksamhetsperiod som aktiviteten tillhör (fallande)
  2. Egendefinierad sorteringsnyckel (fallande)
  3. Namnet på kategorin aktiviteten tillhör
  4. Förkortning (fallande)
  5. Startdatum (fallande)

Med fallande menas att sortering sker i omvänd bokstavsordning. Motivet är att man oftast vill ha de senaste
aktiviteterna högst upp i listor och det är enklare att ge nya aktiviteter högre värden (t ex nummer) än
tvärtom.
Inom en viss medlemsperiod kan alltså ordningen som aktiviteterna visas i olika listor
kontrolleras genom att tilldela en sorteringsnyckel för varje aktivitet. Som sorteringsnyckel kan man använda
ett nummer och då med fördel hundratalsnummer eller liknande så att det är lätt att vid behov skjuta in
aktiviteter emellan. Siffror sorteras i bokstavsordning och inte som siffror.