Gruppera aktiviteter

Gruppera aktiviteter

Aktivitetsgrupper används exempelvis för att
välja vilka aktiviteter som skall visas i listor, för att koppla
egenskaper till en grupp av aktiviteter, beräkna rabatter eller
markera aktiviteter som inbördes uteslutande.

En och samma aktivitet kan samtidigt tillhöra många olika
aktivitetskategorier.

1. Skapa nya aktivitetsgrupper

Det första steget är att skapa aktivitetsgruppen. Du väljer själv namn och kod för aktivitetsgruppen. Koden kan
användas till att visa endast aktiviteter från specifika
aktivitetsgrupper i samband med exempelvis anmälningsformulär placerade
på er egna webbplats.

Skapa och redigera aktivitetsgrupper för din organisation (inloggning krävs)

2. Lägg till och ta bort aktiviteter från aktivitetsgrupper

Både att lägga till och ta bort aktiviteter från aktivitetsgrupper
görs via den vanliga aktivitetslistan. När du hittar den eller de aktiviteter som du vill lägga till bockar du för dem
och väljer under “Med markerade: Lägg till aktivitetsgrupp”. Du får då ytterligare ett fält där du väljer
vilken aktivitetsgrupp du vill lägga till aktiviteten i.

För att ta bort aktiviteter gör du på motsvarande sätt fastän du väljer “Ta bort från aktivitetsgrupp”.

Lägg till aktiviteter i grupper via aktivitetslistan för din organisation (inloggning krävs)