Exempel på olika grupper i adressboken

Exempel på olika grupper i adressboken

Adressboken kan för större organisationer lätt bli väldigt stor och svåröverblickbar om det inte finns
verktyg för att gruppera och söka personer i adressboken.

Grupper med speciella funktioner inom systemet

Instruktörer, interna

Personer inom den egna organisationen som är instruktörer/ledare/tränare/föreläsare på organisationens egna kurser
och aktiviteter. Medlemmar i denna grupp kommer också att finnas enkelt valbara som instruktörer via rullgardinsmenyn
”Lägg till ny instruktör” på deltagarlistor.

Instruktörer, externa

Personer utanför den egna organisationen som anlitas som instruktörer/ledare/tränare/föreläsare på organisationens
egna kurser och aktiviteter. Medlemmar i denna grupp kommer också att finnas enkelt valbara som instruktörer via
rullgardinsmenyn ”Lägg till ny instruktör” på deltagarlistor.

Tävlingsansvariga

Nödvändig hos klubbar där tävlingsverksamheten administreras inom
systemet. Medlemmar i gruppen
tävlingsansvariga har behörighet att exempelvis anmäla medlemmar till tävlingar. Den som är gruppägare visas även som
kontaktperson utåt i samband med tävlingsverksamheten.

Övriga vanligt förekommande grupper

Nyhetsbrev

För alla som vill hållas uppdaterade om vad som sker inom organisationen.