Tävlingsmodul

Tävlingsmodul för smidig administration av tävlingsverksamhet i Idrott.se. Tävlingsmodulen används av förbund både inom och utom Riksidrottsförbundet (RF).

Tävlingsmodulen har anpassade funktioner för förbund, tävlingsorganisatörer, klubbar och deltagare. Tävlingsarrangörer skapar nya tävlingar och söker sanktion via systemet för att sedan godkännas av ansvariga inom förbundet.

Efter att en ny tävling har lagts upp går det att lägga till tävlingsledare och/eller lokala organisatörer för tävlingen. Tävlingsledaren kan sedan definiera vilka klasser som startar tillsammans, vilken ordning klasserna startar i, slumpa startordning och tilldela startnummer. Idrotts.se kan integreras med sekretariatprogram för överföring av resultat till tävlingsmodulen.

De som tävlar för klubbar eller skolor som använder tjänsten kan själva preliminär anmäla sig till tävlingar. Vid behov kan de som tävlar själva lägga upp nya par och trior. Systemet håller automatiskt reda på vilka klasser alla tidigare eller nyskapade par och trior skall tävla i oavsett klubbtillhörighet.