Stöd i Covid-19-krisen

De flesta av våra kundorganisationer har drabbats av kraftigt reducerade intäkter när aktiviteter ställs in och deltagare avvaktar med att boka nya. Samtidigt tvingas man hantera stora mängder med avbokningar med deltagare som kräver kompensation för inställda aktivitetstillfällen.

Sänkt avgift till oss i kristider

Eftersom den avgift ni betalar till oss för användningen av vår molntjänst vanligtvis baseras på de avgifter ni själva får in så innebär det att när era intäkter minskar så minskar samtidigt den avgift ni betalar till oss.

Om ni under krisen har svårt att betala era leverantörer i tid så har vi full förståelse för det och vi kommer inte att stänga tillgången till vår tjänst eller skicka något till inkasso men meddela oss ändå i förväg om ni vet att ni kommer att bli sena med fakturor. De fakturor som vi skickar separat för extratjänster så som kortbetalningar och spårbara SMS uppskattar vi dock om ni har möjlighet att betala skyndsamt eftersom de är förenade med avgifter som vi har till våra leverantörer.

Enkelt att ställa in hela block med aktiviteter

Vi har i dagarna kompletterat med nya funktioner som gör det snabbt och enkelt att ställa in hela block med hundratals aktiviteter direkt ifrån aktivitetsöversikten. Med några få klick kan du i klump markera alla aktiviteter som inställda, nolla avgiften alla skall betala, föra över redan inkomna betalningar till personliga tillgodohavanden och skicka meddelande till alla berörda. Detaljerad bokföring som synkas med externa ekonomisystem skapas helt automatiskt och skapade tillgodohavanden utnyttjas också automatiskt vid framtida bokningar. Ni kan alltså med några få klick avboka och meddela tusentals deltagare och slipper bekymmer med återbetalningar, bokföring och annat.

Delvis inställda aktiviteter

Ni kan också i enkelt och i klump korta ner antalet aktivitetstillfällen, sänka priset, uppdatera alla bokningar till nya priserna, räkna om eventuella rabatter och överföra det som deltagarna betalt för mycket till personliga tillgodohavande.

Hantering av återbetalningar

Under ekonomiska rapporter hittar ni en sammanställning på alla individer som har pengar tillgodo hos er. Tillgodohavandet utnyttjas som sagt automatiskt vid framtida bokningar men har ni återbetalt pengar så markerar ni bara vilka ni återbetalt och sparar. Tillgodohavandet försvinner då och bokföringsunderlag upprättas automatiskt.

Deltagare som inte önskar återbetalning trots inställda kurstillfällen

Även om deltagare meddelat att de inte önskar återbetalning eller ett kvarstående tillgodo så placerar ni ändå pengarna initialt på ett tillgodokonto och bokar därefter bort tillgodohavandet mot ett intäktskonto (gåva). Speciellt viktigt är detta om ni vanligtvis är momspliktiga eftersom gåvor är en icke momspliktig intäkt. Lämnar ni kvar inbetalningen som en kursavgift får ni en momspliktig kursintäkt men om ni istället först placerar det på ett tillgodokonto och sedan låter deltagaren efterskänka tillgodohavandet slipper ni all moms.

Skapa en enkät för att fråga vilka som vill efterskänka kursavgiften

Många av vår kundorganisationer har med stor framgång använt det inbyggda enkätverktyget för att enkelt fråga alla deltagare om de nu i corona-tider kan tänka sig att efterskänka hela eller delar av kursavgiften. Bland föreningar har ibland så många som 90% av deltagarna velat efterskänka hela kursavgiften till föreningen.

Vill deltagare efterskänka delar av avgiften kan ni direkt från listan över alla som har tillgodo bokföra att ni återbetalt exempelvis 50% och att resterande del av tillgodohavandet efterskänkts till er. Som alltid så upprättas all bokföring automatiskt.

Skapa insamling

Något som för många visat sig effektivt är att skapa en insamling. Ni sätter upp det i tjänsten på samma sätt som en vanlig bokning men väljer att det skall bokföras som en gåva utan moms. Sedan skickar ni en personlig länk till alla era aktiva så att de med bara någon knapptryckning välja belopp mm.