Prisjustering vid byte av aktivitet

När man från deltagarlistor flyttar en eller flera deltagare till en annan aktivitet så får man numera upp frågan om man vill behålla det befintliga priset eller räkna om priset baserat på den nya aktiviteten. Systemet kommer även ihåg valet så att ska man flytta fler gånger är det val man gjorde vid föregående flytt förvalt.

Smarta begränsningar av betalalternativ

Om en bokning skall betalas omgående så döljs med automatik betalalternativ som inte kan slutföras och fångas upp direkt online. Exempelvis faller bankgiro, Plusgiro och SWIFT/IBAN bort som betalalternativ.

Rent tekniskt så behöver ni i era bokningsvillkor sätta minsta antal dagar från avisering till noll dagar och övriga parametrar så att avgiften förfaller direkt vid antagning. Observera att det är fullt möjligt att ställa in bokningsvillkoren så att det exempelvis går att betala med bankgiro fram till och med tre dagar innan en aktivitet skall genomföras men därefter endast med Swish, betalkort etc.

Senarelägger ni sista betaldatum för specifika bokningar så dyker åter långsammare betalalternativ upp igen.

Blockera inrikes kortbetalningar

Kortbetalningar kan fångas upp direkt och fungerar för de flesta personer oavsett var i världen de bor. Nackdelen är att kortbetalningar blir dyra när det är större belopp som skall betalas. Transaktionsavgiften för en enda kortbetalning på 10 000 kr kan vara 200 kr. Avgiften för motsvarande betalning med exempelvis Swish eller bankgiro är mellan en och tre kronor.

Genom att spärra inrikes kortbetalningar kan ni därför spara mycket pengar. Inställningen hittar ni under inställningar för betaltjänster.

Förbättringar i betalflödet

Så fungerade det tidigare

Om det var möjligt att betala med bankgiro, swish (företag) och/eller Swift/IBAN så visades alla betaluppgifter för dessa direkt i mejlade antagningsbesked mm. För exempelvis bankgiro visades både bankgiro- och OCR-nummer direkt i mejlet.

För det mesta medförde detta inga problem men tyvärr glömde ibland folk bort att de redan betalat och betalade samma sak två gånger.

Andra gånger så har deras pris ändrats efter att de först fick mejlet. I vissa fall kan de ha avanmält sig från något annat varpå den betalningen automatiskt överförts till den ännu obetalda anmälan som de redan fått betalningsinformationen om. Det hände också att de enligt mejlet skulle betala både aktivitetsavgift och medlemsavgift men att de senare betalt medlemsavgiften separat eller att det efteråt upptäckts att de redan var medlemmar även fast systemet inte identifierat dem som medlemmar utan skapat ett duplikat som senare smälts samman. Informationen i mejlet de tidigare fått var då inte längre korrekt.

Så fungerar det nu

För att minska problem med felaktiga betalningar visas nu istället endast en länk till en webbsida där alla betaluppgifter hämtas på nytt efter att de klickat på länken. Om de redan betalt, delbetalt eller fått ett ändrat pris så framgår det tydligt från den uppdaterade betalinfon.

Dessutom är det inte möjligt att i förväg skriva ut uppgifter som skall användas för att betala med Swish handel eller betalkort varför hanteringen nu blir enhetlig för alla betalmedel och deltagaren kan vid betaltillfället välja vilket betalmedel den föredrar.

Jätteenkelt att betala många saker samtidigt

Som en extra bonus så visas på betalsidan inte bara den enskilda bokningen de klickat på betallänken ifrån utan även alla andra bokningar som skall betalas av samma individ. Genom att bocka i vilka andra saker som skall betalas samtidigt räcker det med en bankgiro-, swish- eller kortbetalning för allt. Detta kommer säkerligen att bli mycket uppskattat bland dem som deltar i många aktiviteter eller kanske har flera barn som de skall betala flera aktiviteter för.


Information vid utskrift

När meddelanden skrivs ut på papper så blir givetvis länken oanvändbar och döljs därför automatiskt. Istället visas betalinformation med BG- och OCR-nummer och/eller uppgifter för betalning med Swish företag eller SWIFT/IBAN på samma sätt som tidigare. Detta sker vanligtvis automatiskt när ni väljer att skriva ut meddelandet. Vissa mejlklienter kan dock ha begränsad funktionalitet för att olika utseende på skärm och utskrift men då kan ni alltid plocka upp meddelandet på webben och skriva ut det därifrån.

Ändrat namn på anmälningsperiod

Vi har i efterhand insett att ”Öppen anmälan” var en olämplig benämning på starten för en anmälningsperiod eftersom många uppfattar det som när den vanliga först-till-kvarnen-anmälan skall öppna. Vi därför bytt namn på perioden till ”Lottning” som tydligare talar om vad det handlar om.

Observera att inga datumgränser eller funktioner har ändrats utan endast namnet på perioden.

Tydligare information när ingen betalning krävs

Ibland händer det att en aktivitet som vanligtvis medför en kostnad inte skall betalas för att deltagaren redan hade ett tillgodohavande som använts med automatik eller omfattas av en automatisk rabatt som satt priset till noll kronor.

Om så sker visas det nu tydligt för deltagaren.

Enkelt att ansluta till Swish Handel

Redan tidigare har det varit möjligt att ta betalt med Swish men det har varit lite knöligt. Nu tillhör vi dock en liten skara av företag som är godkända som tekniska partners till Swish. Det innebär att ni slipper krångla med egna certifikat utan behöver bara be er bank att ansluta er till Swish Handel med oss (CogWork AB) som teknisk partner. Med Swish Handel så sker avprickning, bokföring och utskick av kvitto helt automatiskt inom några sekunder.

Läs mer på sidan Handledning > Ekonomi > Swish handel