Organisations kontaktuppgifter i bokningsflödet

Ofta ställs formella krav på att säljarens namn, organisationsnummer, e-post och telefon skall framgå tydligt vid distansköp. Exempelvis granskas detta av bankerna innan avtal om Swish Handel beviljas.

Tidigare har detta kunnat läggas in i bokningsvillkoren men för att underlätta och göra det ännu tydligare för den som bokar så visas uppgifterna nu som standard i sidfoten vid webbokning.

Om ni inte vill ha uppgifterna i sidfoten, exempelvis för att det genererar för många frågor från besökare, så kan ni i allmänna inställningarna för webbshoppen kryssa i att uppgifterna skall döljas.