Hantera tillgodo direkt från personprofilen

Både nu och tidigare så hanteras tillgodo helt automatiskt i samband med bokning/avbokning. Tidigare har dock övrig hantering av tillgodohavanden endast gjorts via ekonomimodulen.

Nu kan ni på direkt personprofilen klicka på tillgodohavandet för att granska var det kommer ifrån, bokföra återbetalning, flytta till annan person mm. Det gör det både enklare och snabbare att hantera tillgodon för enstaka personer.