Addera notering vid närvaroregistrering

När en ledare/funktionär plockar närvarolistan för att se och pricka av deltagare är det nu möjligt att addera noteringar både på enskilda deltagare och på aktivitetstillfället som helhet.

Ledaren kan exempelvis lägga in ”Idag övade vi på…” på aktivitetstillfället som helhet. Samtidigt kan ledaren på en enskild person lägga in exempelvis ”Skall innan nästa tillfälle öva extra på…”.