Mejlbekräftelse vid egen avbokning

När någon enligt bokningsvillkoren har rätt att avboka sig själv och gör detta så skickas nu en avbokningsbekräftelse. Om ni använder standardmallar skickas bekräftelsen med e-post men som vanligt kan ni skapa egna mallar och där välja prioriteringar mellan e-post, SMS och print.