Aktiva seniorer

Plugins

Events booking

Om problem uppstår med plugin:et går det att kontakta supporten på Joom Donation. Supporten vill ha bevis för köp där Aktiva Seniorer har centralt köpt in plugin:et till sina lokala föreningar. Där tidigare ansvarig hos Aktiva Seniorer har använt sin e-postadressen k.svartstrom@gmail.com för att köra köpet så kan användas som bevis för köpet.

https://www.joomdonation.com/

Ett genomgående problem verkar vara att det kan svårt att upptäcka vad som blir fel med bokningar. Vi har dock fått tips för hur man ska undvika fel i framtiden.

Som om man vill ta bort en gruppbokning så ska man först ta bort deltagarnas anmälningsuppgifter i gruppen och först därefter ta bort hela gruppen.

Även att om någon väljer online betalning som Paypal i bokningen så måste de avsluta betalningen för att de ska räknas som en bokning. Dessa personer som ej hade avslutade sin bokning visades ändå i listan med anmälda på grund av att valet ”Visa väntelista” var inställt på ja. Det bidrog till att antalet anmälda inte överensstämde med personer på listan. Nu är det valet inställt på Nej vilket gör att dessa inte längre visas på listan med anmälda. Det valet finns under Inställningar-> Allmänt. Fast återigen problemet svårt att upptäcka detta fel då personer som gjort en ofullständig bokning inte visas på vänlista eller någon annan lista. Utan enda sättet att upptäcka felet är att växla till Ja för Visa väntlista och sedan växla tillbaka till Nej för att se om det blir någon skillnad i antalet personer på listan.